top of page

STORNO PODMÍNKY A POJIŠTĚNÍ

Vzhledem k tomu, že většina nákladů spojených s akcí jsou kvůli dosažení co nejnižší ceny hrazeny ve velkém předstihu dopředu, včetně platby za ubytování a stravu, je třeba při odhlášení z akce počítat s následujícími storno podmínkami. 

 

STORNO PODMÍNKY BEZ POJIŠTĚNÍ

Při odhlášení z akce se účtuje storno poplatek ve výši 1.000,- Kč, 2.000,- Kč nebo 5.000,- Kč rozhodující je, kolikátý den před začátkem pobytu o storno požádáte. Požádáním o storno se rozumí zaslání e-mailu na adresu seven8@seven8.cz.

 

  • Při stornu 61. den a více před akcí je storno poplatek ve výši 1.000,- Kč.

  • Při stornu 60. - 31. den před akcí je storno poplatek ve výši 2.000,- Kč.

  • Při stornu 30. den a méně před akcí je storno poplatek ve výši 5.000,- Kč.

Při stornu z důvodu nemoci nebo úrazu je storno poplatek ve výši 1.000,- Kč. S žádostí o storno musí být doložena lékařská zpráva, která přímo potvrzuje nemožnost účastnit se akce ze zdravotních důvodů.

STORNO PODMÍNKY V PŘÍPADĚ POJIŠTĚNÍ STORNA BEZ UDÁNÍ DŮVODU

 

Při pojištění se na storno bez udání důvodu není vyžadována lékařská zpráva a účastníkovi bude vyplaceno 80 % uhrazeného účastnického poplatku*. Pojištění na storno je zcela dobrovolné. Ohlášení zrušení účasti musí proběhnout minimálně 7 dní před akcí. Cena pojištění je 350,- Kč / týden. 

 

Odesláním přihlášky automaticky souhlasíte se storno podmínkami.

 *Účastnickým poplatkem se rozumí celková částka za objednanou akci vyjma volitelných částek za pojištění, tričko a dopravu.

Seven8 workshop

STORNO PODMÍNKY - SEVEN8 WORKSHOP

Protože náš víkendový workshop má velmi omezenou kapacitu a zároveň je o něj velký zájem, potřebujeme dát důraz na pevné rozhodnutí tanečníků, kteří se přihlašují. Je totiž velká škoda, když jsou místa zablokována a na poslední chvíli rušena.

 

Přihláška na Seven8 workshop tedy může být stornována s vrácením uhrazené částky pouze v případě doložení lékařské zprávy: Při stornu z důvodu nemoci nebo úrazu nám musíš zaslat žádost o storno na seven8@seven8.cz, která musí obsahovat lékařskou zprávu přímo potvrzující nemožnost účastnit se akce ze zdravotních důvodů. V takovém případě vracíme 100% uhrazené ceny.

 

Vyhrazujeme si právo na změnu lektorů.

bottom of page