top of page

STORNO PODMÍNKY A POJIŠTĚNÍ

Vzhledem k tomu, že většina nákladů spojených s akcí jsou kvůli dosažení co nejnižší ceny hrazeny ve velkém předstihu dopředu, včetně platby za ubytování a stravu, je třeba při odhlášení z akce počítat s následujícími storno podmínkami. 

 

STORNO PODMÍNKY BEZ POJIŠTĚNÍ

Při odhlášení z akce se účtuje storno poplatek ve výši x % z celkové částky účastnického poplatku* za Seven8. Rozhodující je, kolikátý den před začátkem pobytu o storno požádáte. Požádáním o storno se rozumí zaslání e-mailu na adresu seven8@seven8.cz.

  • Při stornu 61. den a více před akcí je storno poplatek ve výši 20 %.

  • Při stornu 60. – 31. den před akcí je storno poplatek ve výši 50 %.

  • Při stornu 30. – 8. den před akcí je storno poplatek ve výši 80 %.

  • Při stornu 7. den až do konce akce je storno poplatek ve výši 100 % (tj. zaplacený účastnický poplatek od 7. dne už nelze vrátit).

STORNO SE VZTAHUJE VÝHRADNĚ NA TYTO POLOŽKY:

  • Ubytování a strava

  • Lekce (všechny druhy)

STORNO SE NEVZTAHUJE NA TYTO POLOŽKY:

Pro zajištění dobré ceny tyto položky objednáváme s velkým předstihem, a proto není možné je stornovat

  • Tričko (můžete se pro něj u nás stavit nebo vám ho pošleme poštou)

  • Doprava

STORNO PODMÍNKY V PŘÍPADĚ POJIŠTĚNÍ STORNA Z DŮVODU NEMOCI, ČI ÚRAZU

Upozornění: Pojištění není možné uplatnit na předčasný odjezd v předposlední den pobytu, např. akce končí v sobotu ve 13.00, odjedu v pátek večer, neuplatním storno pojištění.

Účastníkům nabízíme možnost pojištění na storno. Pojištění se vztahuje na zrušení účasti z důvodu nemoci na základě předložené lékařské zprávy a vztahuje se i na případný předčasný odjezd z akce z důvodu nemoci či úrazu. Účastníkovi bude vyplaceno 80 % uhrazeného účastnického poplatku** za celé zbývající dny pobytu. Cena pojištění je 180 Kč / týden. Pojištění na storno je zcela dobrovolné a je možné si ho zaplatit na osm nebo patnáct dní. Pojištění storna se nevztahuje na zrušení pobytu a předčasné odjezdy z rodinných a jiných důvodů – v takovém případě se storno řídí základními storno podmínkami.

STORNO PODMÍNKY V PŘÍPADĚ POJIŠTĚNÍ STORNA BEZ UDÁNÍ DŮVODU

 

Kromě základního pojištění na zrušení účasti z důvodu nemoci, nabízíme účastníkům možnost připlatit si pojištění na storno bez udání důvodu. Při pojištění se na storno bez udání důvodu není vyžadována lékařská zpráva a účastníkovi bude vyplaceno 80 % uhrazeného účastnického příspěvku** za celé zbývající dny pobytu. Pojištění na storno je zcela dobrovolné a je možné si ho zaplatit na osm nebo patnáct dní. Cena pojištění je 280 Kč / týden.

* Odesláním přihlášky automaticky souhlasíte se storno podmínkami.

** Účastnickým poplatkem se rozumí celková částka za objednanou akci vyjma volitelných částek za pojištění, tričko a dopravu..

bottom of page